Báo Đầu Tư: Việc làm rõ và đánh giá E-HSDT được thực hiện ra sao?

Việc đánh giá E-HSDT được thực hiện trên cơ sở các thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT mà không yêu cầu nhà thầu phải đính kèm file tài liệu chứng minh. Trường hợp cần làm rõ E-HSDT thì bên mời thầu và nhà thầu tiến hành làm rõ E-HSDT trực tiếp trên Hệ thống.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đầu Tư, nguồn bài: https://baodautu.vn/viec-lam-ro-va-danh-gia-e-hsdt-duoc-thuc-hien-ra-sao-d104285.html

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Phan Tuấn Anh đặt câu hỏi như sau: Gói thầu mua sắm hàng hóa và gói thầu xây lắp áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT. Khi tham gia dự thầu, nhà thầu đã kê khai các hợp đồng tương tự trên webform của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Căn cứ vào thông tin hợp đồng kê khai, bên mời thầu đánh giá các hợp đồng tương tự đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Tuy nhiên, để chặt chẽ, bên mời thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp tất cả hợp đồng tương tự đã kê khai trên webform để đối chiếu thông tin, đồng thời yêu cầu nhà thầu bổ sung thêm các hợp đồng tương tự mới, không thuộc danh mục hợp đồng đã kê khai trên webform. Qua xem xét đánh giá, các hợp đồng kê khai trên webform không đáp ứng E-HSMT nhưng các hợp đồng bổ sung mới thì đáp ứng.

Trong trường hợp này, nhà thầu có bị xem là có hành vi gian lận do sau khi đối chiếu, thông tin hợp đồng đã kê khai trên webform và nội dung hợp đồng thực tế có sự sai khác dẫn đến làm thay đổi kết quả đánh giá không? Bên mời thầu có chấp nhận các hợp đồng bổ sung mới không nằm trong danh mục hợp đồng đã kê khai trên webform và đánh giá nhà thầu đạt về hợp đồng tương tự?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời câu hỏi này như sau:

Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Theo quy định tại Khoản 5 và Khoản 7 Điều 15 Thông tư số 04/2017/TT- BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì đối với các nội dung về năng lực và kinh nghiệm, việc đánh giá E-HSDT được thực hiện trên cơ sở các thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT mà không yêu cầu nhà thầu phải đính kèm file tài liệu chứng minh. Trường hợp cần làm rõ E-HSDT thì bên mời thầu và nhà thầu tiến hành làm rõ E-HSDT trực tiếp trên Hệ thống.

Đối với câu hỏi của ông, Phan Tuấn Anh việc làm rõ và đánh giá E-HSDT được thực hiện theo quy định nêu trên.

Anh Ngọc

Tìm kiếm:✨

  • E-HSDT, E-HSMT, Thầu, Mở thầu, BKHĐT, Mời thầu, Phan Tuấn Anh, 63/2014/NĐ-CP, Gói thầu, Nhà thầu, Đấu thầu, Đính kèm, Kê khai, Tập tin, Hợp lệ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Adbox