Báo Đầu Tư: Cà Mau bổ sung 4 dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020

HĐND tỉnh Cà Mau vừa thống nhất bổ sung 4 dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đầu Tư, nguồn bài: https://baodautu.vn/ca-mau-bo-sung-4-du-an-vao-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2016--2020-d108735.html

Cà Mau bổ sung Dự án xây dựng kè cấp bách bảo vệ đê biển Tây kết hợp xây dựng khu tái định cư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Theo đó, 4 dự án được bổ sung gồm: Dự án Xây dựng đê biển Tây từ Cái Đôi Vàm đến kênh Năm và kè phòng, chống sạt lở bờ biển các đoạn xung yếu từ cửa biển sông Ông Đốc đến cửa biển Bảy Háp, tỉnh Cà Mau, sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triến Pháp (AFD) và vốn đối ứng.

Dự án xây dựng kè cấp bách bảo vệ đê biển Tây kết hợp xây dựng khu tái định cư (đoạn từ cống Sào Lưới đến Bắc cống Đá Bạc và đoạn từ Nam Đá Bạc hướng về Kênh Mới), sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 và nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Dự án mua sắm xe truyền hình lưu động chuẩn HD của Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Dự án đầu tư xây dựng một số công trình tại các Trạm Kiểm soát Biên phòng Đá Bạc, Bồ Đề, Hố Gùi và Khánh Hội, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

N.T

Tìm kiếm:✨

  • Đê, Biển Tây, Cà Mau, Sạt lở, HĐND tỉnh Cà Mau, Kênh Năm, Hố Gùi, Sông Ông Đốc, AFD, Kênh Mới, Cái Đôi Vàm, Trung hạn, Bồ đề, Khánh Hội, Đê biển, Cửa biển, Dự án đầu tư xây dựng, Xung yếu, Đối ứng, Tái định cư

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Adbox