Báo VOV: Đoàn kiểm tra về phòng, chống tham nhũng làm việc với TPHCM

TPHCM cũng là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, do đó, tình hình tham nhũng còn tiềm ẩn phức tạp, phải làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: https://vov.vn/chinh-tri/doan-kiem-tra-ve-phong-chong-tham-nhung-lam-viec-voi-tphcm-964007.vov

Đồng chủ trì buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết hoạt động kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại Thành ủy TPHCM đã được triển khai định kỳ và thường xuyên.

Đây là lần thứ hai lãnh đạo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực tiếp kiểm tra, giám sát, đôn đốc để tăng cường chỉ đạo, theo dõi công tác phòng chống tham nhũng tại TPHCM.

Trong thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Đảng và Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh. Với cách làm bài bản, quyết liệt, đồng bộ và đi vào chiều sâu hiệu quả hơn đã được đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Qua đó tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng, giữ vững niềm tin của nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại và hạn chế như: cơ chế chính sách về quản lý kinh tế - xã hội trên một số lĩnh vực còn thiếu chặt chẽ, sơ hở, chồng chéo, dễ nảy sinh tham nhũng nhưng chậm được sửa đổi, nhất là các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, đấu thầu, đầu tư, mua sắm, quản lý tài sản công, quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp… Tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc đã và đang được chỉ đạo giải quyết quyết liệt, song vẫn chưa có sự chuyển biến mạnh.

Đối với TPHCM, đã triển khai thực hiện nhiều nội dung chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, cùng với việc triển khai thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán, xử lý các vụ việc, vụ án tại thành phố đã có tác động lớn đến việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng.

Qua đó thấy rõ những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ngăn ngừa tham nhũng trên nhiều lĩnh vực, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, dân số đông, phát sinh nhiều khối lượng giao dịch về hành chính, kinh tế, xã hội. Khối lượng tài sản, nhà đất công được giao cho các cơ quan, đơn vị quản lý còn rất lớn. Do đó, tình hình tham nhũng còn tiềm ẩn phức tạp, phải làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh.

Ông Trương Hòa Bình đề nghị TPHCM tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình kết quả công tác phòng chống nhũng của Thành ủy TPHCM, phát huy ưu điểm, phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân để từ đó có biện pháp chủ động chấn chỉnh, khắc phục hoặc kiến nghị với Ban chỉ đạo Trung ương, Chính phủ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng”./.

Tìm kiếm:✨

  • Thành ủy TPHCM, Phòng chống tham nhũng, Đoàn kiểm tra, Chống tham nhũng, Trương Hòa Bình, Ban Chỉ đạo Trung ương, Nhũng, Kiểm toán, Tham nhũng, Buổi làm việc, Đôn đốc, Nhũng nhiễu, Đất công, Phòng ngừa, Tiềm ẩn, Khối lượng giao dịch, Phiền hà, Ủy viên bộ chính trị, Phó thủ tướng thường trực, Nguyễn Thiện Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Adbox