Báo Công Thương: Hà Nội: Phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng 4 huyện thành quận đến năm 2025

Mới đây, tại hội nghị giao ban công tác tháng 10/2019 của UBND TP. Hà Nội dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung. UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt các quyết định ban hành Đề án đầu tư xây dựng các huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng thành quận đến năm 2025.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Thương, nguồn bài: https://congthuong.vn/ha-noi-phe-duyet-de-an-dau-tu-xay-dung-4-huyen-thanh-quan-den-nam-2025-127874.html

Tham dự hội nghị còn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố (TP) Nguyễn Quốc Hùng; các Phó Chủ tịch UBND TP: Nguyễn Thế Hùng, Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toản; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc TP.

Theo báo cáo tại hội nghị, TP. Hà Nội hiện có 12 quận cần phát triển để có từ 18 quận trở lên, trên tổng số 30 đơn vị hành chính cấp huyện. Trên thực tế trong những năm qua, TP. Hà Nội đã chủ động quan tâm phát triển đô thị tại các huyện ven đô, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, TP trực thuộc Trung ương phải có tỷ lệ số quận trên tổng số đơn vị hành chính cấp huyện từ 60% trở lên.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân, thành phố đã tập trung xây dựng quy hoạch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực ngoại thành theo định hướng phát triển đô thị. Đến nay hạ tầng kỹ thuật đô thị tại các huyện đã được đồng bộ. Từ năm 2016, TP. Hà Nội có thêm 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Gia Lâm và Quốc Oai. Trước đó, huyện Đan Phượng được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2015.

Ngoài ra, thị xã Sơn Tây và huyện Thạch Thất cũng đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 nhưng xét về khía cạnh tiêu chuẩn so với bộ tiêu chí quận, các huyện này vẫn còn nhiều tiêu chí chưa hoàn thành bao gồm: Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, tỷ lệ lao động được đào tạo, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị... Chính vì thế, UBND TP. Hà Nội quyết định chỉ phê duyệt đề án đầu tư xây dựng thành quận cho 4 huyện là: Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì và Đan Phượng. Theo đó, việc đầu tư xây dựng từng huyện thành quận đều hướng tới các mục tiêu cụ thể:

Đông Anh là 1 trong 4 huyện được TP phê duyệt đầu tư xây dựng thành quận đến năm 2025

Huyện Đông Anh: Hướng đến phát triển bền vững, trở thành quận hiện đại, điểm nhấn là các đô thị thông minh, khu công viên phần mềm, trung tâm mua sắm cao cấp, các khu vui chơi giải trí, khu dịch vụ cao cấp về chăm sóc sức khỏe, trung tâm sáng tạo phục vụ cho nghiên cứu và phát triển, đồng thời gìn giữ và phát huy bản sắc, giá trị của miền quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời.

Huyện Thanh Trì: Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng mạnh thương mại, dịch vụ; phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng kỹ thuật - xã hội và xây dựng nông thôn mới theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại; huy động, thu hút và sử dụng hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực cho đầu tư phát triển; tích cực cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường; đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa mới, duy trì và phát huy hiệu quả văn hóa truyền thống.

Huyện Gia Lâm: Tập trung phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ - công nghiệp, xây dựng; đẩy mạnh huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khung theo hướng đô thị; quan tâm đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; củng cố, sắp xếp bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Theo đề án, chậm nhất vào năm 2022, huyện Gia Lâm và các xã, thị trấn thuộc huyện đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn của quận, phường theo quy định.

Huyện Đan Phượng: Đặt mục tiêu trong tương lai phát triển theo hướng bền vững, trở thành quận hiện đại, điểm nhấn là các đô thị cao cấp, khu đô thị sinh thái, trung tâm mua sắm cao cấp, các khu vui chơi giải trí, khu dịch vụ cao cấp về chăm sóc sức khỏe, đồng thời gìn giữ và phát huy bản sắc, giá trị của miền quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời; kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của các khu đô thị mới với hạ tầng nông thôn hiện nay.

Để sớm hoàn thành các tiêu chí quận, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung - đề nghị các bộ phận liên quan khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách để các huyện phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Trên cơ sở thảo luận và thống nhất các nội dung, sau hội nghị, UBND TP đã ban hành kết luận làm căn cứ để các sở, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện.

Tìm kiếm:✨

  • Chương trình số 02, Đan Phượng, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Huyện Đông Anh, Đầu tư xây dựng, Đơn vị hành chính, Từng huyện, Hạ tầng kỹ thuật, Đề án, Nguyễn Đức Chung, Miền quê, Nguyễn Doãn Toản, Chủ tịch ubnd thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Chuyển dịch, Ngô Văn Quý, Hoài Đức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Adbox